ἑκκαιδεκέτις

ἑκκαιδεκ-έτις, ιδος, ,
A sixteen years old, AP7.600 (Jul.).

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εκκαιδεκέτης — ἑκκαιδεκέτης και ἑκκαιδεκαέτης, ο (θηλ. εκκαιδεκέτις) δεκαεξαετής …   Dictionary of Greek

  • ἑκκαιδεκέτιν — ἑκκαιδεκέτης fem acc sg ἑκκαιδεκέτις sixteen years old fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.